Kontakt

Kontakt

Dane firmy
ISCM Sp. z o.o.
03-885 Warszawa
ul. Księcia Ziemowita 53
NIP: 822-20-04-126

Kontakt
biuro@iscm.pl
 

KRS: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr Rejestru Sądowego: 0000191805
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00  zł.
* Zgodnie z Ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2006.208.1540)

 

FORMULARZ KONTAKTOWY