Outsourcing kadrowo-płacowy

 • prowadzenie pełnej dokumentacji  związanej ze stosunkiem pracy, przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, zmiany warunków zatrudnienia w tym umowy cywilno-prawne
 • przygotowanie zgłoszeń, deklaracji i raportów do ZUS I US
 • ewidencja i rozliczanie absencji pracowników (urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, zwolnienia lekarskie)
 • prowadzenie ewidencji i kontrola aktualności obowiązujących okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia
 • kalkulacja wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • tworzenie regulaminów pracy i wynagrodzeń
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych do GUS
 • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników

 

Korzyści:

 • redukcja kosztów działalności własnej
 • możliwość ograniczenia zatrudnienia
 • oszczędność czasu kierownictwa firmy
 • dostęp do usług wykorzystujących najlepsze praktyki, gwarantujących terminowość oraz wysoką jakość obsługi
 • elastyczność rozwiązań i dostosowanie do specyficznych potrzeb firmy
 • bezpieczeństwo i poufność danych
 • gwarancja ciągłości realizacji zleconych zadań
 • standaryzacja dokumentacji i procedur
 • dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów